Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Kozdracha

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 10 lipca 2018 r., o godz. 10.00,
w sali nr 318 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Mariusza Kozdracha

TEMAT: „Szlachta powiatu radomskiego w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Studium więzi lokalnych”

PROMOTOR: dr hab. Dariusz Kupisz, prof. nadzw.           - UMCS w Lublinie
RECENZENCI:
dr hab. Dariusz Rolnik                                    - UŚ w Katowicach
          prof. dr hab. Waldemar Kowalski    - UJK w Kielcach

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm.

Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    2 lipca 2018