Obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Ostrowskiego

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia

19 czerwca 2020 r., o godz. 9.30  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w trybie zdalnym

                         mgr Marcina Jacka Ostrowskiego

TEMAT: „Od efektu Mozarta do hipotezy OPER-y – badanie wpływu kształcenia muzycznego na rozwój umiejętności językowych uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych”

 

PROMOTOR:  dr hab. Jarosław Krajka, prof.                - UMCS w Lublinie

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Jolanta Sękowska   - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub   - UAM w Poznaniu

                            dr hab. Zofia Chłopek, prof.                 - Politechnika Śląska

 
Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: www.umcs.pl

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej: HIPERLINK

 Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9.15 po zidentyfikowaniu osoby Teams imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2020