Obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Waryszak

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 26 stycznia 2018 r., o godz. 12.00,
w sali nr 24 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Małgorzaty Urszuli Waryszak

TEMAT:  „Prozodia emocjonalna w wypowiedziach dorosłych, pełnosprawnych Polaków. Analiza akustyczna i audytywna”

PROMOTOR: dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski  - UMCS w Lublinie
RECENZENCI:
dr hab. Anita Lorenc                                          - UW
                                            prof. dr hab. Stanisław Grabias    - UPH w Siedlcach

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
http://www.umcs.pl/pl/mgr-malgorzata-waryszak,14018.htm

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2018