Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Wójtowicz-Deki

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NAUK O KULTURZE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 9 grudnia 2020 roku, o godz. 10.00, w sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Magdaleny Wójtowicz-Deki

 

TEMAT: Liczby w polskiej kulturze ludowej. Studium etnolingwistyczne

PROMOTOR: Prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie

PROMOTOR POMOCNICZY: Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: Dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

            Dr hab. Ewa Masłowska, prof. IS PAN – Polska Akademia Nauk

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk o Kulturze UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-magdalena-wojtowicz-deka,20779.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abc7fed6e8f2c4c828ab75e30cd067e69%40thread.tacv2/1606375266081?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22a79a835a-247a-42a6-a0e9-399fc6756016%22%7d

 

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9.45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    26 listopada 2020