Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Chołojczyk

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWSTWO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,
że dnia 24 lutego 2021 r.,
o godz. 12.00,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Magdaleny Chołojczyk

TEMAT: Twórczość literacka Mieczysława Romanowskiego – próba monografii

PROMOTOR: prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski  – UMCS w Lublinie

RECENZENCI: prof. dr hab. Małgorzata Łoboz – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Krzysztof Korotkich Uniwersytet w Białymstoku

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Neofilologii UMCS:  https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,20266.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2402f94f11c44b72812de349fedf993d%40thread.tacv2/1613040341190?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%227aad1dd3-5b81-4699-800b-25c0c596d942%22%7d

 Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 11.45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2021