Obrona pracy doktorskiej mgr M. Matuszewskiej-Birkowskiej

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 13 stycznia 2016 r., o godz. 11.00, w sali nr 24
gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr  Mileny Matuszewskiej-Birkowskiej

TEMAT:  „Rola i miejsce korespondencji sztuk w szkolnej interpretacji poezji współczesnej”

PROMOTOR:   prof. dr hab.  Barbara Myrdzik            - UMCS
RECENZENCI:  prof. dr hab. Barbara Kasprzak          - UAM w Poznaniu
                     prof. dr  hab. Zofia Budrewicz             - UP w Krakowie

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zostało zamieszczone na stronie Wydziału Humanistycznego w serwisie UMCS www.humanistyczny.umcs.pl.w zakładce Pracownik - Przewody doktorskie.

Wstęp wolny

    Aktualności