Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Witkiewicz

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 11 stycznia 2016 r., o godz. 12.00, w sali nr 24
gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr  Katarzyny Witkiewicz

TEMAT:  „Urynkowienie tożsamości pisarza. Strategie autokreacji w prozie polskiej po roku 1989”

PROMOTOR:   prof. dr hab.  Maria Woźniakiewicz-Dziadosz     - UMCS
RECENZENCI:  dr hab. Dariusz Nowacki                                  - UŚ
                     dr  hab. Mirosław Ryszkiewicz                           - UMCS

    Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11.              

Wstęp wolny

    Aktualności