Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Januszczak

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 1 grudnia 2020 r., o godz. 13.00, w sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Katarzyny Januszczak

TEMAT: Autyzm a interakcja. Sprawności interakcyjne dzieci 6-9-letnich zaburzeniami autystycznymi

PROMOTOR: dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS - UMCS w Lublinie RECENZENCI: dr hab. Stanisław Michalik, prof. UP w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG - Uniwersytet Gdański

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających

kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6507d490f3e146abb4643defd3eaa627%40thread.tacv2/1605529008479?conte xt=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49- 035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e08ca5-9546-44b5-b5f6-10c0b5f8e150%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 12.45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2020