Obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Jakimowicza

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 6 marca 2019 r., o godz. 10.00,
w sali nr 318 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Kamila Jakimowicza

TEMAT: „Instytucje państwowe i samorządowe w życiu Lublina w czasach stanisławowskich”

PROMOTOR: dr hab. Leszek Wierzbicki, prof.                    - UMCS w Lublinie

RECENZENCI: dr hab. Dariusz Rolnik                               - UŚ w Katowicach
                                  prof. dr hab. Andrzej Stroynowski           - UHP w Częstochowie

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

Wstęp wolny

 

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    19 lutego 2019