Obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Zamkowskiej

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 11 października 2017 r., o godz. 11.00,
w Sali Obrad Rady Wydziału
w gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Iwony Zamkowskiej

TEMAT:  „The Problem of Religious Liberty in the Educational System of the United States from the 1980s' to the Present”

PROMOTOR: dr hab. Christopher Garbowski, prof. nadzw.     - UMCS
RECENZENCI:
prof. dr hab. Jan Kłos                                              - KUL
                           
dr hab. Zbigniew Mazur                                         - UMCS

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: http://www.umcs.pl/pl/mgr-iwona-zamkowska,13331.htm

 Wstęp wolny

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 września 2017