Obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Głuszak

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 19 lipca 2018 r., o godz. 12.00,
w sali nr 421 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr  Doroty Marii Głuszak

TEMAT:  „Wyrazy zapożyczone w publicystyce rosyjskiej pierwszej połowy XVII wieku (na materiale Vesti-Kurantów z lat 1600-1670)”

PROMOTOR: dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. nadzw.           - UMCS
RECENZENCI:
dr hab. Lilia Citko, prof. nadzw.                                   - UwB
                            
dr hab. Petar Sotirow, prof. nadzw.                              - UMCS

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11.

Wstęp wolny

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2018