Obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Kozery

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 8 października 2019 r., o godz. 11.30,
w Sali Obrad Rady Wydziału gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr  Dominiki Kozery

TEMAT: „Textual practices in the age of media convergence: transmedia storytelling, multimedia franchising and cross-platform transferring. A study of the post-Matrix narratives and their infinite universes”

PROMOTOR: dr hab. Zbigniew Mazur                                        - UMCS

RECENZENCI: dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof.                  - URz
                           dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof.                       - KUL

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są
na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: www.umcs.pl
(https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm)

 Wstęp wolny

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 września 2019