Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Kiersnowskiej

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 9 lutego 2016 r., o godz. 12.00,
w Sali Obrad Rady Wydziału
w gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Beaty Kiersnowskiej

TEMAT:  „Ideologies and Forms of Leisure and Recreation in Victorian Manchester”

PROMOTOR:   dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof nadzw.  - UMCS
RECENZENCI:
  prof. dr hab. Wojciech Lipoński     - U Szczeciński
                       
dr hab. Zbigniew Mazur                          - UMCS

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11.

Wstęp wolny

    Aktualności