Obrona pracy doktorskiej mgr. Ariela Orzełka

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 10 lipca 2018 r., o godz. 12.30,
w sali nr 318 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Ariela Krzysztofa Orzełka

TEMAT: „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego w okresie Polski Ludowej”

PROMOTOR: dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. - UMCS w Lublinie
RECENZENCI:
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski - UW                  
                                             dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. - UJK w Kielcach           

Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

Wstęp wolny

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2018