Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Sawy

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 21 maja 2020 r., o godz. 10.00, w sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

       mgr  Anny Sawy

TEMAT:  Struktura tekstu a jego realizacja typograficzna w drukach lubelskich z XVII wieku

PROMOTOR:   dr hab. Józef Kość, prof.  - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa - UAM w Poznaniu

    dr hab. Katarzyna Sicińska, prof.- UŁ

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11.

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału  Humanistycznego UMCS:  HYPERLINK 
Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu: link do części jawnej. 

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2020