Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Kiszczak

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 25 czerwca 2019 r., o godz. 10.00,
w Sali Obrad Rady Wydziału
w gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr  Anny Kiszczak

           TEMAT: „Learning from Academic Texts: A study of student-generated questioning in a reciprocal reading conditioin in EFL context”

PROMOTOR: dr hab. Halina Chodkiewicz, prof.                       - UMCS

RECENZENCI: prof. dr hab. Maria Dakowska                   - UW
                           dr hab. Liliana Piasecka, prof.                    - UO

 Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są
na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS >>>

Wstęp wolny

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2019