Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Beaty Miączewskiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 4 grudnia 2019 r., o godz. 10.00, w sali nr 318 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr Anny Beaty Miączewskiej 

TEMAT: Edicta munerum, libelli gladiatorum a popularność spectacula gladiatorii muneris. Reklama i promocja igrzysk gladiatorskich epoki wczesnego cesarstwa”

 

PROMOTOR:  dr hab. Dariusz Słapek, prof. - UMCS w Lublinie 

RECENZENCI:  dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. - UAM w Poznaniu

   dr hab. Andrzej Wypustek - U Wrocławski

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: → www.umcs.pl

link: → https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2019