Obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Elżbiety Ślusarskiej

RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości,

że dnia 5 kwietnia 2017 r., o godz. 13.00,
w sali nr 418 gmachu Wydziału Humanistycznego,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Alicji Elżbiety Ślusarskiej

 TEMAT:  „Les constellations mythiques dans l՚oeuvre d՚Henry Bauchau /
Konstelacje mityczne w twórczości Henry Bauchau”

PROMOTOR:   dr hab. Czesław Grzesiak, prof. nadzw.   - UMCS
RECENZENCI:
 dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka                     - UW
                                         dr hab. Joanna Pychowska                                   - UP w Krakowie

 Praca została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS:
www.umcs.pl-Pracownik-Postępowania awansowe-Przewody doktorskie

Wstęp wolny

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    22 marca 2017