Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Pasławskiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UMCS w Lubliniepodaje do wiadomości, że dnia 23 listopada 2020 r., o godz. 14.00, w sali Obrad Rady Wydziału nr 9 gmachu Wydziału Humanistycznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

                                 mgr Aleksandry Pasławskiej

TEMAT: „Kreatywność językowa w reklamie drukowanej i mediach społecznościowych w ujęciu gramatyki kognitywnej”

 

PROMOTOR:  prof. dr hab. Henryk Kardela - UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  prof. dr hab. Wojciech Kubiński - Uniwersytet Gdański

                         dr hab. Robert Kiełtyka, prof. - Uniwersytet Rzeszowski

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,

zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Humanistycznego UMCS: https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu. Link do części jawnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe4fa0d77c494dd3a5b0f4949de1021f%40thread.tacv2/1604581077794?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e08ca5-9546-44b5-b5f6-10c0b5f8e150%22%7d

 Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 13.45 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    6 listopada 2020