Obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Zapasy

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NAUK O KULTURZE W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 5 maja 2021 roku, o godz. 10.00, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 a odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Agaty Zapasy

TEMAT: Meszugoim. Obraz odmieńców w żydowskich księgach pamięci.

PROMOTOR: Dr hab. Adam Kopciowski – UMCS w Lublinie

RECENZENCI: Dr hab. Joanna Lisek– Uniwersytet Wrocławski

            Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, prof. IH PAN– Polska Akademia Nauk

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Nauk o Kulturze UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/mgr-agata-zapasa,21732.htm

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej: LINK

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9.30 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2021