O wielopłaszczyznowości odtwórstwa historycznego

Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej UMCS oraz Koło Metodologiczne Historyków UMCS są organizatorami konferencji „Dotknąć historii. Wielopłaszczyznowość odtwórstwa historycznego”, która odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2016 r.

Miejscem obrad konferencji będzie Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, znajdująca się w budynku Nowej Humanistyki (Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).
W sobotę 27 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 przed Zamkiem Lubelskim odbędzie się towarzysząca konferencji inscenizacja przygotowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Program:

26.02.2016 r.

10:00 – 10:10 – otwarcie obrad: Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS
10:10 – 10:20 – dyrektor Instytutu Historii UMCS, dr hab. Dariusz Słapek prof. UMCS
10:20 – 10:30 – opiekun naukowy Koła Naukowego Rekonstrukcji Historycznej UMCS, dr Paweł Jusiak

Panel I 10:30 – 13:00
Historia, metodologia, dydaktyka
Prowadzący: dr hab. Marek Woźniak
Moderator: Gabriela Winiarczyk

10:30 – 10:45 – Dzieje odtwórstwa historycznego. Od starożytności do współczesności -mgr Krzysztof Sałamacha
10:45 – 11:00 – Definicje i podział wewnętrzny ruchu odtwórstwa historycznego dr Michał Bogacki, Muzeum Początków Państwa Polskiego
11:00 – 11:15 – Metodologia. Etyka zawodowa – prof. dr hab. Jan Pomorski UMCS
11:15 – 11:30 – Rekonstrukcja w świetle badań metodologicznych – dr Ewa Solska UMCS
11:30 – 11:45 – Rekonstrukcje historyczne a regulacje polskiego prawa karnego dr hab. Radosław Krajewski prof. UKW
11:45 - 12:00 – Polityka historyczna a odtwórstwo – dr hab. Mirosław Szumiło
12:00 -12:15 – Wykorzystanie rekonstrukcji historycznych w dydaktyce historii – dr hab. Adam Regiewicz prof. AJD
12:15 – 12:45 – Dyskusja
12:45 – 13:00 – Przerwa kawowa

Panel II 13:00 – 15:00
Odtwórstwo historyczne a nauki pomocnicze historii
Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Wrona
Moderator: Kacper Krawczyński

13:00– 13:15 –Źródła w odtwórstwie historycznym – dr hab. Aleksandra Jaworska UMCS
13:15 – 13:30 – Kostiumologia i kosmetologia jako element budowania sylwetki – Nadia Sola UMCS
13:30 – 13:45 – Odtwarzanie sylwetek militarnych. Proces przygotowawczy – mgr Piotr Krukowski UMCS
13:45 – 14:00 – Psychologia pola walki i ramy kulturowe w odtwórstwie historycznym – mgr Grzegorz Antoszek UMCS
14:00 – 14:15 – Machina wojny – broń i pojazdy w odtwórstwie historycznym – dr Hubert Karczmarczyk, UJK
14:15 – 14:30 – Relacja rekonstrukcja historyczna – fotografia okiem antropologa – dr Kamila Baraniecka – Olszewska, PAN.
14:30 – 15:00– Dyskusja
15:00 – 16:00 – Przerwa Obiadowa

Panel III 16:00 – 18:15
Rekonstrukcja w działaniu
Prowadzący: dr hab. Marek Sioma
Moderator: Klaudia Steć

16:00 – 16:15 – Rekonstrukcje, inscenizacje, pokazy, wydarzenia: przygotowanie, przebieg, efekty – Dr Mirosław Giętkowski, Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszcz.
16:15 – 16:30 – Teren jako element inscenizacji – dr Łukasz Nadolski, Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszcz.
16:30 – 16:45 – Narracja jako element inscenizacji – dr hab. Andrzej Olejko, URZ
16:45 – 17:00 – Możliwości wykorzystania grup rekonstrukcyjnych w filmie i teatrze – mgr Paweł Rozdżestwieński, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
17:00 – 17:15 – Rekonstrukcja w telewizji. Metoda i dydaktyka – mgr Przemysław Bednarczyk TVP Historia
17:15 – 17:30 – Współpraca rekonstruktorów z samorządami i instytucjami kultury – dr Andrzej Gładysz KUL
17:30 – 17:45 – Metody szkolenia grup rekonstrukcji historycznej – Marek Zwiefka Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszcz.
17:45 – 18:15 – Dyskusja

Uwaga! Program Konferencji pochodzi ze strony Organizatora opublikowanej 21.02.2016: https://pl-pl.facebook.com/pages/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Rekonstrukcji-Historycznej-UMCS/260833134097221 , który odpowiada za jego aktualizację.

27 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 przed Zamkiem Lubelskim odbędzie się towarzysząca konferencji inscenizacja przygotowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

    Aktualności