Nowy serwis internetowy Wydziału Humanistycznego

Szanowni Państwo,
Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie uruchomił pod adresem wow.umcs.pl wielofunkcyjny serwis internetowy wykonany w ramach realizacji projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serwis składa się z trzech tematycznych części.
Moduł E-journal daje możliwość wydawania czasopisma naukowego w wersji elektronicznej.
Moduł Informacje ma prezentować treści istotne dla humanistyki i nauk wspierających tę dyscyplinę. Struktura prezentacji informacji nie ma ostatecznego charakteru i może być dostosowana do wspólnie wypracowanych i określonych potrzeb, z uwzględnieniem możliwości systemowych, administracyjnych i redaktorskich serwisu.
Moduł E-repozytorium to miejsce do gromadzenia i udostępniania dzieł wytworzonych przez pracowników, studentów oraz doktorantów Wydziału. Przewidziana jest wyłącznie samoobsługa repozytorium, a uprawnienia do posiadania konta w celu dokonywania archiwizacji mają nauczyciele akademiccy Wydziału.

Zapraszam wszystkich pracowników, studentów i doktorantów naszego Wydziału do korzystania z części repozytoryjnej oraz wspólnego redagowania treści informacyjnych.
dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Humanistycznego


Uwagi techniczne.

 • Warunkiem niezbędnym dla korzystania z funkcjonalności Repozytorium jest posiadanie adresu e-mail w poczcie służbowej UMCS.
 • Zgodnie z zasadami korzystania z każdego internetowego serwisu informacyjnego i usługowego, należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Serwisu WOW, co jest niezbędne przy aktywowaniu konta i korzystaniu z Repozytorium.
 • Serwis nie miał publicznych testów, więc prosimy o wyrozumiałość dla zauważonych niedociągnięć i zgłaszanie błędów, komentarzy i opinii.

Serwis WOW został wykonany przez firmę nfinity z Wrocławia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ, przygotowanymi przez zespół projektu.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  12 sierpnia 2016