Nowy konkurs MNiSW „Szlakami Polski Niepodległej”

„Szlakami Polski Niepodległej” to program dedykowany badaczom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, a także obszaru sztuki, będący wkładem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aktualizacja: 16/22 sierpnia 2017 r.
MNiSW informuje o uruchomieniu konkursu.
Wnioski o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie papierowej do dnia 10 października 2017 r.
Pełna treść komunikatu, ogłoszenie konkursowe oraz formularz wniosku dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/szlakami-polski-niepodleglej-mnisw-oglasza-konkurs-na-stulecie-niepodleglosci.html


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się nie tylko jednostki i biblioteki naukowe, ale również muzea, które działają na rzecz nauki. Głównym celem programu jest dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, a także o drogach wiodących do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Program umożliwi realizację przedsięwzięć archiwalnych, badawczych, dokumentacyjnych, edytorskich czy konserwatorskich, a także międzydziedzinowych – z zakresu nauki, muzealnictwa i sztuki.

Zdobywca grantu będzie mógł wydać kolekcje dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych i społecznych – również tych o tematyce kresowej. Zamysłem resortu nauki jest także wsparcie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną, jak również form ekspresji artystycznych, które uwzględnią konteksty europejskie.

Informacja za stroną MNiSW http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wkrotce-nowy-konkurs-dla-humanistow.html

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 sierpnia 2017