Nominacja profesorska dla dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego

Z radością informujemy, że 6 listopada 2019 r. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski z Instytutu Filologii Polskiej UMCS odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Fot. Krzysztof Sitkowski, KPRP

Nominowany jest literaturoznawcą. W 1987 r. ukończył studia polonistyczne i podjął pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej. Od 1995 do 2019 r. pracował na stanowisku adiunkta (od 2010 r. adiunkta z hab.), zaś od 2019 r. – na stanowisku profesora. W latach 2010–2013 prof. Bagłajewski pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, a w latach 2015–2019 dyrektora tejże jednostki. W 2015 r. został kierownikiem Zakładu Historii Literatury Polskiej, zaś od 2019 r. jest kierownikiem Katedry Historii Literatury Polskiej.

Dorobek naukowy prof. Arkadiusza Bagłajewskiego obejmuje 4 książki autorskie, blisko 90 rozpraw i artykułów naukowych poświęconych poezji przełomu XVIII i XIX w. oraz twórczości polskich romantyków, a także wiele artykułów, esejów, szkiców i recenzji (ponad 180) poświęconych literaturze współczesnej. Profesor uczestniczył w blisko 70 konferencjach naukowych oraz kilkunastu sesjach i dyskusjach krytycznoliterackich. Od 1993 r. jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był również współzałożycielem kwartalnika literackiego „Kresy”, a w latach 1995–2010 pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma.

Serdecznie gratulujemy nominacji!

Fot. archiwum osobiste prof. Arkadiusza Bagłajewskiego

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2019