Nie żyje prof. dr hab. Teresa Skubalanka

Ze smutkiem informujemy, że 29 lipca 2016 roku zmarła prof. dr hab. Teresa Skubalanka.

Urodzona 18 czerwca 1928 roku w Łodzi. Szkołę średnią ukończyła we Włocławku. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magisterium uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskała w 1960 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora habilitowanego w 1966 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Teresa Skubalanka z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była związana zawodowo w latach 1967-2001. W 1974 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1986 roku profesora zwyczajnego. Od 1970 do 1985 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i kierownika Zakładu Języka Polskiego UMCS, podnosząc lubelską polonistykę do rangi silnego i liczącego się w kraju ośrodka naukowego. Od roku 1992 do momentu przejścia na emeryturę prof. Teresa Skubalanka była pracownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii.

Wypromowała blisko 250 magistrów i 20 doktorów, była autorką 11 książek i ponad 150 artykułów.

Posłanka na Sejm PRL VI kadencji (1972-1976).

W 2002 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Była wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego, twórczynią językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 lipca 2016