Naukowcy Wydziału Humanistycznego nagrodzeni Medalami Unii Lubelskiej

25 października br. odbyło się uroczyste spotkanie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Polska–Wschód z udziałem Prezydenta Miasta Lublin, dr. Krzysztofa Żuka.

Podczas spotkania nagrodzono naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Medale Unii Lubelskiej otrzymali:

  • prof. dr hab. Jan Orłowski, literaturoznawca (Instytut Filologii Słowiańskiej),
  • prof. dr hab. Feliks Czyżewski, językoznawca (Instytut Filologii Słowiańskiej), 
  • dr hab. Marek Olejnik, językoznawca (Instytut Neofilologii).

Medal Unii Lubelskiej przyznano w roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu za bogaty dorobek twórczy i naukowy oraz zasługi na rzecz lubelskiego środowiska literackiego z podziękowaniem za podejmowanie licznych przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców Lublina.


Autor tekstu: Ewa Białek

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2019