Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii - konferencja

Instytut Filologii Słowiańskiej (Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich) oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS zapraszają na konferencję:

„NAUCZANIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA NEOFILOLOGII I INNYCH KIERUNKACH”

«ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ И НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ»

Lublin, 16-17 października 2015 r.

 Miejsce obrad: sala 102B (Nowa Humanistyka)
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Rejestracja uczestników godz. 10.30-11.00
Otwarcie konferencji godz. 11.00

 Program konferencji w załączniku:

    Aktualności