Najnowszy tom "Studiów Białorutenistycznych" 10/2016

„Studia Białorutenistyczne” to rocznik poświęcony polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu historii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, socjologii, politologii, religioznawstwa i językoznawstwa, a autorami są nie tylko badacze polscy i białoruscy, lecz także naukowcy z Austrii, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Węgier i Ukrainy.

W wykazie czasopism naukowych MNiSW za 2016 r. (część B) czasopismo ma 9 punktów.

Z zawartością tomu 10 (2016) można zapoznać się na stronie: https://journals.umcs.pl/sb/issue/view/264/showToc

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 grudnia 2016