Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Doroty Piekarczyk

Miło nam poinformować, że dr hab. Dorota Piekarczyk, zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS, została laureatką "Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2014" w kategorii "Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuki". Temat wyróżnionej pracy to "Metafory metatekstowe". Książka została opublikowana w Wydawnictwie UMCS w 2013 roku.
W komentarzu Zespołu do Spraw Nagród można przeczytać, że dr hab. Dorota Piekarczyk prowadzi badania na styku dwu dyscyplin: etnolingwistyki i lingwistyki tekstu, dzięki czemu zdołała wyprofilować własny obiekt zainteresowań, jakim są metafory metatekstowe. Badaczka wkroczyła na teren dotąd jedynie zasygnalizowany w obszernej literaturze przedmiotu na temat metatekstu, jego istoty i funkcji. Dokonała istotnych ustaleń co do udziału metafor w budowaniu komentarzy metatekstowych i udowodniła, że i spojrzenie na tekst przez ten pryzmat "prowadzi do odkrycia ważnych tajemnic, związanych z pojmowaniem i ujmowaniem oraz komunikacyjnym funkcjonowaniem tekstu".

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista laureatów oraz informacje o nagrodzie znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

    Aktualności