Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Z przyjemności informujemy o przyznaniu Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji naukowcom z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

Powołana przy Polskim Towarzystwie Dysleksji Kapituła w składzie: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet SWPS), dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG oraz dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS, przyznała Nagrodę Naukową PTD dr hab. Anecie Domagale, prof. UMCS oraz dr hab. Urszuli Mireckiej, prof. UMCS za koncepcję i redakcję naukową monografii pt. "Zaburzenia komunikacji pisemnej" (Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2017). W uzasadnieniu podkreślono istotny wkład laureatek w upowszechnianie najnowszej wiedzy na temat specyficznych zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania.

Nagrodę wręczyła Przewodnicząca Kapituły Nagrody Naukowej PTD, prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, w dniu 24 listopada 2018 roku w Gdańsku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka pt. „Zaburzenia komunikacji pisemnej” to monografia wieloautorska, wieloośrodkowa – prezentuje interdyscyplinarne podejście do zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednostkach patologii mowy.

Zdaniem recenzenta tomu, prof. zw. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego, „to nie tylko wartościowa od strony naukowej publikacja, ale też książka o walorach praktycznych, pozwalająca nauczycielom, wychowawcom, logopedom czy rodzicom zrozumieć istotę problemów, które mogą występować w związku z opanowaniem sztuki w posługiwaniu się słowem pisanym […] autorami są najwybitniejsi polscy specjaliści w zakresie problematyki trudności w czytaniu i pisaniu […] tytułowe zaburzenia są ukazane wieloaspektowo i z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy”.


Treść informacji: A. Domagała, U. Mirecka.
Fot. 1) A. Domagała, 2) U. Mirecka; zdjęcie z uroczystości: Bartosz Radtke.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    7 grudnia 2018