Nagroda im. E. Pietrasika dla mgr. Pawła Markiewicza

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego, pragnąc uczcić osobę zmarłego w Atlancie Eugeniusza Pietrasika, zasłużonego dla rozwoju sportu akademickiego prezesa Zarządu Głównego AZS (1985-1991), począwszy od roku akademickiego 1996/1997 przyznaje nagrodę jego imienia. Wyróżnienie to jest przeznaczone dla najlepszych studentów - członków AZS, propagatorów i organizatorów sportu powszechnego oraz rekreacji.

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku wśród laureatów nagrody znalazł się mgr Paweł Markiewicz, doktorant w Zakładzie Historii Społecznej XX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Paweł Markiewicz jest członkiem Zarządu Klubu Uczelnianego AZS aktywnie zaangażowanym w działalność organizacyjną i sportową. Na co dzień prowadzi kronikę AZS Lublin i jest propagatorem znajomości historii Związku w całej Polsce poprzez realizację projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wirtualne Muzeum AZS” http://www.umcs.pl/pl/muzeumazs.htm; współtworzy Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu http://historiasportu.umcs.lublin.pl/,a ostatnio także Centrum Historii Sportu w Lublinie.

Wręcznie nagród odbyło się podczas Gali Sportu Akademickiego 20 października 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    3 listopada 2016