Nagroda dla Prof. Grzegorza Jawora

W dniu 19 grudnia 2014 r. prof. dr hab. Grzegorz Jawor, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych odebrał w Bukareszcie prestiżową nagrodę Akademii Rumuńskiej przyznaną mu za książkę Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu (Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy a Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu), opublikowaną w Jassach w 2012 r.

 a

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2015