Nabór wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Informacja o aktualnie otwartych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Wnioski można składać w następujących konkursach:

  • MAESTRO 10 – dla doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy;
  • HARMONIA 10 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
  • SONATA BIS 8 – na projekty badawcze, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego;

Nabór wniosków do 17 września 2018 r.

  • MINIATURA 2 – na pojedyncze działania naukowe;

Nabór wniosków do 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych UMCS (e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl):
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    20 lipca 2018