Nabór w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ogłoszono konkurs o finansowanie projektów w modułach "Uniwersalia" oraz „Dziedzictwo narodowe”.

Celem konkursu w ramach modułu Uniwersalia 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh.html

W ramach modułu Uniwersalia 2.2 finansowane będą projekty obejmujące wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh.html 

W module Dziedzictwo narodowe można ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. W ramach tego naboru ogłoszono 4 priorytetowe obszary tematyczne:

 1. Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 2. Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-dziedzictwo-narodowe-w-ramach-nprh.html

Wnioski o finansowanie projektów w wyżej wymienionych konkursach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie: osf.opi.org.pl, w terminie od 15 września do 31 października 2016 r.


Źródło informacji: Biuro ds. Badań Naukowych UMCS.
Pracownicy Biura udzielają wsparcia w zakresie przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz innych szczegółowych informacji o konkursach: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek.

tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1302

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  19 lipca 2016