Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 2017/18

Wybitnie uzdolnieni studenci oraz doktoranci, zamieszkujący na terenie Gminy Lublin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, mają możliwość ubiegania się o stypendia naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 przyjmowane są do 31 października 2017 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. 114, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zasady przyznawania stypendium, w tym tekst uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin oraz formularz zgłoszeniowy 2017 znajdują się na stronie Miasta Lublin pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-miejskiego-programu-stypendialnego-dla-studentow-i-doktorantow,145,1082,1.html.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 października 2017