Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 2015 / 2016

Wybitnie uzdolnieni studenci oraz doktoranci, zamieszkujący na terenie Gminy Lublin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, mają możliwość ubiegania się o stypendia naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2015/2016 przyjmowane są od 1 do 31 października 2015 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zasady przyznawania stypendium, w tym tekst uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj na stronie Miasta Lublin.

    Aktualności