Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który odbędzie się na naszej uczelni 28 lutego 2020 r. w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który będziemy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie świętować 28 lutego 2020 roku to okazja, aby pokazać łączność i ciągłość między różnymi aspektami naszego życia, to okazja, aby wskazać na potrzebę dbałości o nasze wspólne dobro jakim jest język narodowy. Troska o język ojczysty to również dbałość o naszą historię i tożsamość. Świadomość istnienia różnorodności językowej i bogactwa języka, przy jego jednoczesnej nieustannej zmienności, podkreśla znaczenie języka jako symbolu całego dziedzictwa kulturowego.

Dlatego też świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego to doskonała okazja, żeby docenić osoby szczególnie zasłużone dla Lublina, zwłaszcza za działalność na rzecz międzynarodowej promocji Miasta.  Wyrażeniem takiego uznania stanie się również odznaczenie Medalem Unii Lubelskiej, jednym z najwyższych i najbardziej prestiżowych wyróżnień Prezydenta Miasta Lublina.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym to wydarzenie o charakterze otwartym, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, osoby pracujące, uczące się i studiujące. Język jest naszym wspólnym dobrem, symbolem wyobraźni, pasji, życia.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – program:

28 lutego 2020 roku
Duża Aula Wydziału Humanistycznego
, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

10.00 | Powitanie gości
10.15 | Wręczenie Medali Unii Lubelskiej
10.30 | Wykład prof. dra hab. Artura Rejtera (Uniwersytet Śląski, Rada Doskonałości Naukowej):

Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego

11.30 | Świeckie za-światy ze słów Olgi T. – prowadzenie: dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Fragmenty prozy Olgi Tokarczuk czytają:

  • Przedstawiciele władz Miasta Lublina i Lubelszczyzny
  • Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • Studenci i doktoranci

12.30 | Młodzieżowe słowa roku – Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

13.00 | Zakończenie

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2020