Międzynarodowa konferencja o roli kobiet w nauce

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Łódzką "Rola kobiet w nauce - tradycja Marii Skłodowskiej-Curie", która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Łodzi.

Spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat obecności i sukcesów kobiet w różnych dziedzinach nauki i pracy zawodowej. Dane statystyczne pokazują, że chociaż połowa osób otrzymujących stopień doktora w dziedzinach nauki i technologii to kobiety, to reprezentują one jedynie jedną piątą wszystkich profesorów. Kobiety napotykają trudności w pokonywaniu kolejnych etapów kariery, m.in. są to stereotypy, dyskryminacja podczas obsadzania stanowisk w centralnych komisjach naukowych, radach nadzorczych parków technologicznych, powoływaniu do Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju itd. W ostatnich latach powstało wiele programów wspierających i promujących kobiety, jednak wciąż jest wiele do zrobienia.

Organizatorzy zapraszają doktorantki i doktorantów, którzy rozpoczynają drogę zawodową, doświadczonych uczonych, którzy chcieliby podzielić się swoimi refleksjami, osoby decydujące o obsadzaniu stanowisk i przyznawaniu pieniędzy na badania naukowe. Na konferencji obecni będą przedstawiciele Think Tank'ów, kadr zarządzających, stowarzyszeń i fundacji wspierających edukację oraz rozwój nauki.

Pełna informacja dostępna jest na stronie konferencji w języku angielskim pod adresem: http://www.mitr.p.lodz.pl/raman/brozek/pliki/index.html


Źródło informacji:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl   

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    4 sierpnia 2016