Międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna - zaproszenie do uczestnictwa

Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS zapraszają do udziału w XVIII Międzynarodowej Naukowej Konferencji Glottodydaktycznej (stanowiącej kontynuację siedemnastu dotychczasowych spotkań, ale w zmienionej formule) z tematem wiodącym JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE NA NEOFILOLOGIACH I INNYCH KIERUNKACH STUDIÓW.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 12-14 listopada 2017 r.

Celem dyskusji będzie podniesienie efektywności praktycznej nauki języków obcych: rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego i bułgarskiego w szkole wyższej i średniej. Zaproszenie do uczestnictwa skierowane jest do wykładowców zajmujących się praktycznym nauczaniem tych języków słowiańskich oraz do specjalistów w zakresie metodyki ich nauczania jako języków obcych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2017 r.

Szczegóły organizacyjne, w tym terminy i koszty uczestnictwa, znajdują się w Piśmie informacyjnym (w załączniku do artykułu).

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 września 2017