Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze

Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” mają przyjemność zaprosić na obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze".

Konferencja odbywa się w ramach 29. edycji festiwalu "Mikołajki Folkowe". Serdecznie zapraszamy do budynku Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” (ul. Idziego Radziszewskiego 16) w dniu 29 listopada 2019 r. 

W programie, między innymi:

  • "Utowarowione sacrum. Etnodizajn a kategoria dziedzictwa" - lic. Joanna Dymanus (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków), 
  • „Gardzieniczanka” i „Teatroman z Lublina”. Figura folkloryzacji dyskursu „Gardzienic” w Gardzienicach, czyli o funkcjonowaniu polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej w ludowych tekstach oporu - mgr Anna Kapusta (Instytut Socjologii UJ, Kraków)
  • Sicilian folk songs and contemporary art: renditions of Antonino Uccello’s ethnographic work - prof. dr. Marcello Messina (Visiting Associate Professor; Universidade Federal da Paraíba)

Pełen program: → link

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2019