Lubelskie Dni Modernizmu 20-22 maja 2016

Zespół Lubelskiej Agory Modernizmu serdecznie zaprasza na trzydniowy festiwal Lubelskie Dni Modernizmu, który będzie miał miejsce w dniach 20-22 maja 2016 r.

Festiwal Lubelskie Dni Modernizmu ma charakter INTERAKCJI (poprzedzony został WARSZTATAMI, które odbywały się w okresie dwóch miesięcy). Podczas trwania festiwalu można uczestniczyć w wielorakich działaniach artystyczno-edukacyjnych.

Lubelskie Dni Modernizmu to festiwal, którego inicjatorką i dyrektorem jest doktorantka Instytutu Historii Pani mgr Izabela Pastuszko. Sam pomysł na działania związane z lubelskim modernizmem powstał podczas zajęć studiów doktoranckich i jest swoistą formą wdrożenia badań naukowych na grunt kultury.

Do zespołu Lubelskiej Agory Modernizmu (LAM) należą zainspirowani przez Panią mgr Izabelę Pastuszko inni doktoranci UMCS – Pan mgr Paweł Chilczuk oraz Pani mgr Martyna Bakun. Ponadto, w Radzie Programowej LAM-u zasiadają m.in. prof. dr hab. Jan Pomorski i dr hab. Mariusz Mazur, pracownicy Instytutu Historii UMCS.

Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu dostępne są pod adresem www.dnimodernizmu.pl (kliknięcie spowoduje przeniesienie na zewnętrzną stronę, która otworzy się w nowym oknie). Program Lubelskich Dni Modernizmu dostępny jest również w załączniku. 

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2016