Literatura w świecie luster - zaproszenie na konferencję

Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Literatura w świecie luster
O niepowtarzalności i multiplikacjach w kulturze XX i XXI wieku.

Lublin, 9–10 czerwca 2016 r.

 Szczegółowe informacje o zakresie i problematyce konferencji
oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie Państwo
w załączniku.

 Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 roku.

    Aktualności