Laureat stypendium im. prof. A. Kerstena w 2019/2020 r.

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii UMCS w dniu 6 listopada 2019 r. nastąpiło wręczenie dyplomu laureatowi Stypendium Naukowego im. Profesora Adama Kerstena, którym w roku akademickim 2019/2020 został mgr Jan Gawron. Doktorant pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Jawora przygotowuje rozprawę pt. „Pierwsze pokolenia mieszkańców osad lokowanych na prawie wołoskim w Polsce. Pochodzenie terytorialne, etniczne i społeczne (od drugiej połowy XIV do początków XVII w.)”.

Dyplom wręczył Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński.  

 


Autorem tekstu jest dr Kamil Jakimowicz.
Autorem zdjęć jest dr hab. Joanna Sobiesiak

    Aktualności