Laureaci XIII konkursu „Forum Akademickiego”

Jury XIII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” ogłosiło nazwiska laureatów.

Miło nam poinformować, że jedno z czterech równorzędnych wyróżnień przypadło mgr Oldze Kielak, etnolingwistce i kulturoznawcy, doktorantce w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UMCS, za artykuł: Jak zdefiniować zwierzę?

Z uzasadnienia: "W dobrze zakomponowanym i napisanym artykule autorka przekazuje quantum wiedzy o badaniach nad sposobem definiowania zwierząt. Nie siedzi jednak za biurkiem, lecz prowadzi badania terenowe na wsi, chodząc od domu do domu z pytaniem o dawne wierzenia na temat zwierząt. Artykuł wzbogaca refleksją metodologiczną."


Artykuły konkursowe popularyzują w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział. Jury wybiera artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej.

Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych oraz wykaz przyznanych nagród dostępne są na stronie FA: https://forumakademickie.pl/news/laureaci-xiii-konkursu-miesiecznika-forum-akademickie-na-artykul-popularnonaukowy-pod-haslem-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    19 grudnia 2017