"Kultura upokarzania" w mediach - seminarium 23 maja

Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS zaprasza na II otwarte seminarium naukowe poświęcone "Kulturze upokarzania w mediach".


23 maja 2016
godz. 13.00
s. 328
"Stara Humanistyka" UMCS

Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

Spotkanie poprowadzi dr Michał Rydlewski z Uniwersytetu Wrocławskiego, etnolog, filozof i medioznawca, który śledzi praktyki upokarzania i ośmieszania stosowane w polskich mediach. Analizie zostaną poddane programy telewizyjne o strukturze konkursowej oraz reality show w celu weryfikacji tezy, że współczesne społeczeństwo buduje swój status społeczny nie na samodoskonaleniu się, lecz wykorzystując mechanizm poniżania. Podjęta zostanie także wspólna refleksja nad koncepcjami neutralizacji „kultury upokarzania”.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 maja 2016