Księga jubileuszu Lublina – podsumowanie obchodów

Miasto Lublin przygotowało księgę podsumowującą jubileusz 700-lecia miasta. Na stronie lublin.eu można zapoznać się z materiałem przypominającym program i przebieg wydarzeń, przede wszystkim z 2017 roku, które tworzyły główne obchody jubileuszu.

W części zatytułowanej Program naukowy. Konferencje i kongresy (str. 91 pliku PDF/ str. 178-179 tekstu) znajduje się wykaz wydarzeń naukowych, w organizacji których uczestniczył także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym również Wydział Humanistyczny UMCS, a pracownicy Wydziału brali w nich aktywny udział.

Ponadto UMCS współtworzył m.in. projekty społeczne i muzyczne z cyklu Lublin 700 oraz uczestniczył w przygotowaniu festiwali i Święta Dzielnic.

Księga przypomina także ludzi sprawujących pieczę nad przebiegiem Wielkiego Jubileuszu, w tym jego Radę Naukową, w składzie której znalazło się wielu naukowców z naszej Uczelni, w tym związanych z Wydziałem Humanistycznym UMCS - prof. dr hab. Jan Adamowski, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, prof. dr hab. Andrzej Kokowski, dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS, prof. dr hab. Jan Pomorski, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł.

Wielki Jubileusz - podsumowanie


Udział UMCS w realizacji obchodów jubileuszu Lublina opisano także w "Annales UMCS", o czym informowaliśmy w oddzielnym ogłoszeniu.

Zob. Aktualności Wydziału Humanistycznego UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    11 lipca 2018