Konkursy „Rozwój” w ramach NPRH

1 kwietnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dwa nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Od 8 kwietnia do 15 maja będzie można ubiegać się o finansowanie badań w konkursach:

Rozwój 2a na innowacyjne projekty badawcze promujące oryginalne rozwiązania aktualnych problemów humanistyki. Finansowanie mogą uzyskać projekty zakładające m.in. wypracowanie nowej formuły badawczej, rozwój nowej subdyscypliny badawczej czy twórcze podejście do tradycji polskich badań humanistycznych (ogłoszenie)

Rozwój 2b na innowacyjne badania interdyscyplinarne i transdyscyplinarne. W ramach konkursu wsparcie otrzymają w szczególności projekty zawierające propozycje nowych teoretycznych narzędzi niezbędnych w pracy na pograniczach różnych nauk i sztuki, projekty metodologicznych koncepcji prowadzenia badań integracyjnych czy projekty  włączające  kulturę polską w badania zespołów międzynarodowych a humanistykę polską w główne nurty badań nad kulturą (ogłoszenie)

Wnioski wypełnia się w języku polskim w systemie OSF. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze, których koszt realizacji nie jest  niższy niż 100 tys. zł, a okres realizacji nie jest krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach i na indywidualne konsultacje. Przypominamy również, że wszystkie składane przez Państwa wnioski powinny być sprawdzone pod względem administracyjnym i finansowym przez Pracowników Biura ds. Badań Naukowych.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

Pokój 1320, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności