Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych UMCS zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dziedzictwo narodowe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.
Szczegóły na stronie MNiSW.

Uniwersalia 2.1.
Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
Szczegóły na stronie MNiSW.

Uniwersalia 2.2.
Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne, łącznie z przekładem na język polski, najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.
Szczegóły na stronie MNiSW.

Nabór wniosków w wyminionych konkursach będzie prowadzony do 31 października 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Projektów Badawczych Krajowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 września 2018