Konkurs Wiedzy o Antyku "Per aspera ad astra"

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS wraz z Centrum Promocji UMCS ogłaszają pierwszą edycję Konkursu Wiedzy o Antyku „Per aspera ad astra”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu propagowanie nauki zarówno języka łacińskiego, jak i wiedzy historycznej w zakresie starożytnej Grecji i Rzymu.

Konkurs odbędzie się 18 października 2016 r. w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 16.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I:
Etap polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 56 pytań zamkniętych, dotyczących zagadnień z zakresu historii, literatury, filozofii, sztuki i zdobyczy cywilizacyjnych.

Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników, którzy uzyskają najlepsze rezultaty.

Etap II:
W tym etapie uczniowie będą zmierzyć się z ustną wypowiedzią. Po wylosowaniu dwóch pytań, będą mieli czas na przygotowanie odpowiedzi, która podlegać będzie ocenie komisji konkursowej. 

Najlepiej ocenione wypowiedzi zostaną nagrodzone. Ponadto na wszystkich uczestników czekają okazjonalne upominki. 

Zainteresowani mogą nadsyłać zgłoszenia na adres: konkurs.umcs@poczta.umcs.lublin.pl
Termin zgłoszeń mija 10 października 2016 r.

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu, dostępnym w załączniku.

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy konkurs.umcs@poczta.umcs.lublin.pl lub kontaktować się telefonicznie: 81 - 537-54-19.


Źródło informacji: Biuro Promocji UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    16 września 2016