Konkurs START - wnioski do 31 października

Biuro ds. Badań Naukowych przypomina zainteresowanym o terminie składania wniosków w konkursie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Program START to roczne stypendium dla wybitnych młodych naukowców (doktorantów lub pracowników uczelni ze stopniem magistra lub doktora) ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 lat (okres ten może być wydłużony o maksymalnie 2 lata w określonych w Regulaminie okolicznościach) i którzy posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 października 2016 r. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej FNP.


Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych:
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič
mgr Joanna Górka
mgr Paweł Mazurek
Pokój 1302, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    24 października 2016